Main menu:


Bedriftsavtale:

Bedriftsavtale

Mange bedrifter nå til dags tilbyr sine ansatte å dekke utgifter i forbindelse med fysioterapi, da det viser seg at man faktisk sparer penger ved å gå til behandling i stedet for å være sykemeldt over en periode.

Sykefravær gir store tap
Tall fra NHO viser at sykefravær koster samfunnet 40-45 milliarder kroner årlig.
En bedrift med 300 ansatte vil ha et gjennomsnittlig sykefravær på 8 %, dette utgjør 24 årsverk som går tapt i sykefravær. Det koster samfunnet og bedriften 7,2 millioner årlig kun i sykepengekostnader, skal man i tillegg regne med omstillingskostnader og tapt produksjon blir tallet tredoblet. Hvis bedriften klarer å senke sykefraværet med 1 % er det 800.000 spart, senkes det med 3 % er beløpet 2,7 millioner.

En bedrift med 50 ansatte som reduserer sitt sykefravær med 1 % sparer 218.000kr på bunnlinjen hvert år. En bedrift på 30 sparer 130.000 og en med 100 ansatte ca. 430.000. Beregninger har vist at bedrifter med hhv. 30, 50 eller 100 ansatte har utgifter tilsvarende 1.000.000, 1.750.000 og 3.500.000 ved 8 % sykefravær.

En sykedag er beregnet til å koste bedriften 1900kr, da er det bare å multiplisere tallet med antall sykedager for å finne din kostnad. Når man da tenker på at sykefraværet ofte bare har noen dager eller ukers varighet vil du raskt se at det hovedsaklig er bedriften selv som må ta regningen.

Dine ansatte, som alle andre, har sannsynligvis plager i muskel-skjelett systemet som igjen medfører sykefravær. Statistikk viser at plager i muskel-skjelett systemet stiger, selv om sykefraværet har ligget på rundt 7 % de siste årene. Hver dag spart i sykefravær vil derfor være med på å øke bedriftens lønnsomhet.

Sykenærvær – et mørketall
Men ikke alle plager fører til sykefravær. Mange bidrar hovedsakelig til redusert produktivitet når man er på jobb. Dette er populært kalt ”sykenærvær”.
Det er bred enighet i at hvis en bedrift skal tjene penger, må noen gjøre jobben. Enten dette er via hjemmekontor, hjemme pc eller på kontoret så må noen gjøre jobben!

Det er ikke bare sykefraværet som påvirker dette, men også sykenærværet. Det betyr enkelt og greit at de ansatte er på jobb, men presterer ikke på ønsket nivå. Det finnes dessverre ikke noen klare tall på hvor mye dette koster samfunnet, men en enkel måte å vurdere det på er å se hvor mye mindre effektiv man er de dagene hvor alt ikke fungerer som det skal, for å skjønne at det er en betydelig faktor i en bedrifts produktivitet.

Slike dager har de fleste av oss, men de bør ikke være forårsaket av smerter eller plager man kan forebygge eller behandle. Muskel-skjelett lidelser er en av tingene som kan påvirke prestasjonen og effektiviteten.

Hvordan påskjønne dine ansatte
Fornøyde ansatte er mer effektive, produserer mer og gir høyere inntjening og fortjeneste til bedriften. Det er ikke uten grunn at arbeidsplasser som prioriterer medarbeidernes helse, velvære og trivsel kåres til de beste arbeidsplassene. Et personale som trives på jobb vil helt naturlig være mer effektive, lojale og bidra mer til bedriftens utvikling.

Trivsel kan være så mangt; kantine, billiardbord, fleksitid, massasje, rådgivning, trening m.m.
- Massasje er behagelig og gir forebyggende og behandlende effekter på smerter i muskler og ledd.
- Ergonomi forbedrer sittestillingen og gir forståelse for hva som er viktig.
- Foredrag om helserelaterte temaer gir fordeler langt ut over arbeidet. Et velfungerende menneske fungerer også bedre på jobben.

Hvis du er interessert i en bedriftsavtale til din bedrift, les mer under “Hva tilbys”.