Main menu:

Hva er fysioterapi

Fysioterapi er en egen vitenskap, knyttet til det medisinske fagfelt.
Sentrale emner i faget er bevegelse og tiltak rettet mot bevegelsesapparatet.
Fysioterapi består av forebyggende, undersøkende og behandlende tiltak som bl.a. manuell behandling (massasje, triggerpunkt og manipulasjoner) og øvelser.
Fysioterapiutdanningen i Norge er en treårig høyskoleutdanning hvor man ender opp med en bachelorgrad i fysioterapi. Etter endt skolegang er det et obligatorisk turnus år, hvor man er ½ år på sykehus/institusjon og ½ år i kommunen.
Det finnes i dag flere mastergrader innen fysioterapi, i Norge finnes bl.a. klinisk fysioterapi, idrettsfysioterapi, manuellterapi, og fysioterapi for barn.
Fysioterapeuter har tradisjonelt jobbet i kommunen, på sykehus/institusjoner og på private institutt med eller uten driftstilskudd. I kommunen er fysioterapi er en pålagt helsetjeneste.
Den fysioterapeutiske behandling utføres både individuelt og i grupper.

Historie
Fysioterapi har sin opprinnelse fra Kina, ca 2500 f.Kr., med start av fysisk behandling og massasje. Hippokrates beskrev massasje og vannterapi i 460 f.kr.

Den moderne utøvelsen av fysioterapi ble utviklet i London i 1896, hvor man mente at pasientene trengte å bli massert jevnlig for å opprettholde tilstrekkelig muskelfunksjon og bevegelighet. Denne spesielle interessegruppen vokste raskt og i 1920 ble Chartered Society of Physiotherapy stiftet i Storbritannia. Like organisasjoner er blitt dannet i andre land, bl.a. i Norge (Norges Fysioterapeut Forbund) og Danmark (Danske Fysioterapeuter).

Behandling
Fysioterapeutens behandling varierer fra pasient til pasient og kan bestå av ulike metoder, avhengig av pasientens behov og fysioterapeutens kvalifikasjoner.
Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut. Men mange pasienter kommer med dette, noe som kan gi trygderefusjon hos fysioterapeuter med driftstilskudd.
Fysioterapiutdanningen gir særlig kunnskap om forebygging og behandling av muskel- og skjelettplager. I tillegg skal en fysioterapeut ha kunnskap om behandling av nevrologiske skader/sykdommer, systemiske sykdommer (bl.a. reumatisme), hjertesykdommer, lungesykdommer og livsstils sykdommer.

Forskjellige behandlingsmetoder (mange av disse er spesialer)
- Elektroterapi; bl.a. ultralyd, laser, kortbølge, trykkbølge, TENS (transkutan nervestimulasjon) og FES (funksjonell elektrostimulasjon).
- Lungefysioterapi; hjelper pasienten med å oppnå best mulig pust og evt. løsne opp slim gjennom puste, blåse og hosteteknikker.
- Nevrologisk fysioterapi; til pasienter med nevrologiske sykdommer/skader, f.eks. CP, MS og slag.
- Slyngebehandling/Red Cord; målet med slyngetrening er å aktivere inaktive og svake muskler, redusere belastning på øvrig muskulatur og derved oppnå smertereduksjon og funksjonsforbedring.
- Forebyggende helsearbeid
- Manuellterapi; er utredning, undersøkelse, diagnostikk og behandling av plager og skader i muskel- og skjelettsystemet. Behandling skjer ved manuelle metoder for å lindre smerte, gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.
- Psykomotorisk fysioterapi
- Ortopedisk fysioterapi
- Reumatologisk fysioterapi
- Fysioterapi for barn
- Massasje
- Terapiridning
- Veterinærmedisinsk fysioterapi